dame som vasker over en pult

Renholdstjenester

Bedrifter og privatmarkedet

KI renholdsservice er et nyetablert datterselskap under Knarrlagsund Invest AS og har tilholdssted i Knarrlagsundet.
Andre selskaper under Knarrlagsund Invest AS er;

 • Knarrlagsund Eiendomsutvikling AS
 • Hitra Bygg- og Snekkerservice AS
 • Hitra graveservice AS
 • Knarrlagsund Byggvare AS
 • Katrima AS
 • O. Selvaags Eftf AS
 • Knarrlagsund Eiendomsdrift AS
 • Knarren Brygge Drift AS

Vi leverer renholdstjenester til disse, samt at vi i tillegg ønsker å være den foretrukne leverandøren av renholdstjenester med kvalitet til andre på Hitra og omegn. Vi leverer renholdstjenester til bedrifter og privatmarkedet. Vi er opptatt av at våre tjenester skal være av høy kvalitet, slik at kundens forventninger blir tilfredsstilt.  Kunden skal få en positiv opplevelse når de velger å bruke oss.

KI Renholdsservice AS sine ansatte er opptatt av en Ren hverdag!

Et bra renhold starter med;

 • Riktig kompetanse
 • Kurs og opplæring av de ansatte.
 • Riktige renholdsplaner
 • Riktige metoder
 • Riktig utstyr
 • Dokumentasjon og oppfløging

Visjon

Vi vil at de at de som jobber i KI Renholdsservice AS skal være stolte av jobben sin. Det er et yrke som er utrolig viktig! Forsvarlig renhold er viktig for folks helse.
Derfor er vårt mål at alle ansatte skal ha god kunnskap om jobben de utfører og at de er trygge på sine arbeidsoppgaver.

Vår jobb er å sørge for god opplæring og kompetanse, slik at våre renholdere utføre jobben i tråd med den kvaliteten vi forplikter oss til ovenfor våre kunder.